מהו מס תשומות – לעסקים?

חברות ועסקים בישראל נדרשים לגבות מלקוחותיהם מס שנקרא מס ערך מוסף ולהעבירו לידי רשות המיסים.

על פי חוקי המס המקובלים בארץ, עסקים, חברות ואף חלק מהעצמאים (כגון עוסקים מורשים), יכולים לבצע ניכוי מס, תוך התחשבות במע”מ שאותו שילמו בביצוע רכישות ותשלומים לצרכי העסק. ניכוי המס, שנקרא מס תשומות (או מע”מ תשומות) לעסקים, יוכל להתבצע לעיתים באופן מלא ולעיתים באופן חלקי. יש הוצאות שנחשבות כמותרות לניכוי ואילו אחרות – לא ניתנות לניכוי כלל.

ניכוי ומסמכי עסקה

מס תשומות יוכלו העסקים לנכות מתוך מס העסקאות (מע”מ שנגבה מלקוחות)- אך ורק כאשר קיים ברשותם מסמך מתאים. המדובר במסמך עסקה, שבו יפורט מס התשומות הרלוונטי ששולם. חשבונית העסקה תהיה בדרך כלל מסוג “חשבונית מס”, כאשר זו הוצאה על ידי חברה בע”מ, עוסק מורשה וכל גוף שגובה מס עסקאות במהלך עסקיו.

חשבונית המס צריכה להכיל את כל הפרטים הנדרשים על פי הוראות ניהול ספרים, כגון: שם העסק, כתובת העסק, מספר עוסק מורשה, מספר החשבונית, פירוט השירות שניתן או המוצר שנמכר.

מס תשומות מקובל לעסקים כולל, בין היתר, הוצאות בגין רכישת סחורה, הוצאות תפעול, רכישת ציוד, ציוד משרדי, הוצאות חשמל, הוצאות טלפון, הוצאות פקס, אינטרנט בעסק, הוצאות כיבודים (כגון קפה, תה), אירוח עסקי של לקוחות מחו”ל, השתלמויות לעובדים בתנאים מסוימים, בגדי עבודה ועוד.

הוצאה עסקית והוצאה פרטית

ישנן הוצאות שחייבות במע”מ ואשר ברור, למעלה מכל ספק, שהוצאו לטובת העסק. רכישה של עצים לנגריה, למשל, תאפשר ניכוי של מס תשומות באופן מלא וללא סייגים. לעומת זאת, ישנן הוצאות מסוימות שנחשבות להוצאות מעורבות. במילים אחרות, מדובר בהוצאות שחלקן שימשו את העסק עצמו וחלקן שימשו את הנהנה באופן פרטי.

ישנן הוצאות מעורבות שניתן להכיר בחלק ממס התשומות שלהן, בפרט כאשר מדובר בהוצאה ששימשה ברובו לטובת העסק. ישנן הוצאות שנועדו לשימוש פרטי ואשר רק חלק קטן יותר מתוך ההוצאה נועד למטרה עסקית. במקרה זה, יש ויותר ניכוי של מס תשומות בשיעור נמוך מהמס.

הכרה בהוצאות הקמה

רשות המס מוכנה להכיר בהוצאות עסקיות ששימשו בהתארגנות והקמת העסק עוד לפני שהחל את פעילותו העסקית. יש וניתן להכיר גם בהוצאות ייסוד העסק, אף אם הוצאו בשעה שטרם נרשם העסק ברשויות המס. ההכרה בהוצאות הינה, בין היתר, גם לגבי מס תשומות. לא כל הוצאות הקמת העסק יוכרו בהכרח לצרכי ניכוי, הן לעניין מס תשומות להן לענייני מיסים אחרים. ראוי בנושא זה להתייעץ עם איש מקצוע – רואה חשבון, בעל התמחות במיסים.

מס תשומות וכלי רכב

ברכישה ושימוש בכלי רכב יש לא מעט כללים הקשורים למס תשומות. יש כללים הנוגעים לרכישת הרכב עצמו ויש כללים הקשורים להכרה בהוצאות השוטפות הכרוכות בתחזוקה, דלק וכדומה.

כאשר מדובר ברכב פרטי, המשמש לצרכי העסק, תותר הכרה במס תשומות חלקי (לרוב, רבע או שני שליש ממס התשומות).

יש לשים לב שהוצאות מסוימות לא מלוות במע”מ ולכן גם לא ניתן לדרוש ניכוי – למשל כל הקשור בביטוחים – חובה, מקיף וכדומה.

מס התשומות בגין רכישת רכב פרטי, המשמש לצרכי העסק, לא יותר בניכוי.

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email