הצהרת הון – מי צריך להגיש הצהרה זו?

הצהרות הון - מי נדרש להצהיר על הונו?הצהרת הון הינה דו”ח מפורט שאותו נדרשים למלא בעקבות דרישת רשות המיסים – מס הכנסה. אי מילויה של הצהרת ההון ואי שליחתה למס הכנסה במועד הנדרש מהווים עבירה על פי חוקי המס במדינת ישראל והדבר עשוי לגרור סנקציות משמעותיות. 

רואי החשבון ממשרד רואי החשבון גיורא לנץ ושות’ מסבירים, שיש להתייחס לכל דרישה למילוי הצהרת הון במלוא הרצינות ועם זאת – יש חשיבות רבה במיוחד לפעם הראשונה שבה נדרשים להגיש הצהרה שכזאת.

מי נדרש להגיש הצהרת הון? בכל כמה שנים צפויה להתקבל דרישה להציג הצהרה עדכנית? מדוע כדאי להיעזר באיש מקצוע?

תמונת מצב עדכנית

הצהרת הון נדרשים להגיש בדרך כלל כל אלה שאינם שכירים. במילים אחרות – אם אתם עומדים להפוך לעצמאים או בעלי חברה, אם אתם עומדים להקים שותפות – תידרשו בהמשך להגיש הצהרת הון.

הדרישה להגשת ההצהרה מגיעה לנישומים בכתב, בליווי הנחיות מה למלא והיכן למלא. העובדה שהדברים כתובים בלשון מסורבלת, שמשמשת בעיקר בהתנסחויות משפטיות וחשבונאיות מקשה לא מעט על ההבנה ורבים בוחרים להיעזר ברו”ח ובצדק.

ככלל, הצהרת ההון, על כל הטפסים והסעיפים השונים שבה, נועדה לתת מענה לשאלה מרכזית אחת – מהם הנכסים המלאים והמדויקים שמצויים בידי הנישום, אל מול ההתחייבויות שיש לו כלפי אחרים. למעשה, לא שאלת הנכסים היא החשובה אלא שאלת הערך שלהם.

יש למלא את ערכם של נכסים בהתאם למחיר העלות המקורי שלהם. מכיוון שמס הכנסה מתייחס למשפחה בתור יחידה כלכלית אחת – יש למלא את מכלול הנכסים המצויים בידי המשפחה (נכון לתאריך מסוים) – שני בני הזוג וכן ילדים מתחת לגיל שמונה עשרה.

מעקב אחר ההכנסות

את הצהרת ההון מגישים עצמאיים ובעלי חברות, כלומר כאלה שמחויבים בדרך כלל להגיש גם דוח שנתי. הדוח השנתי, כידוע, מפרט את ההכנסות בכל שנה ושנה, והצהרת ההון באה להשלים את המידע הזה ולהקשות על נקיטת צעדים לא חוקיים שנועדו להעלים הכנסות.

פקידי השומה בודקים את הכנסותיו של אדם או של תא משפחתי ובמקביל – בודקים בהצהרת ההון האם יש התאמה בין גובה ההכנסות נטו שנצברו לשינוי בסך ההון נטו.

הצהרת הון יש להגיש אחת לכמה שנים על פי דרישת רשות המיסים כאמור. כך, פקידי השומה יכולים לראות האם מצב של עליה בנכסים אכן תואם את גובה ההכנסה השנתית שנמסרה בדוחות השנתיים בתקופה המקבילה.

השילוב של הדוח השנתי לבין הצהרות ההון מאפשרים ניתוח מדויק יותר של ההכנסות של אותו אדם. מי שמצהיר בדוח השנתי על הכנסה נמוכה יחסית אך הצהרת ההון מגלה שהייתה עליה משמעותית בסך הנכסים – בהחלט יתכן שתבוא הדרישה לספק הסבר לכך ואף לשלם מס נוסף מעבר לזה ששולם עד כה.

אז מה רושמים?

נישומים רבים רוצים לדעת את השורה התחתונה – מה צריך לרשום בהצהרת ההון? כפי שאמרנו, יש לרשום את כל הנכסים, אך אין די בכך. חשוב לזכור ולפרט גם את כל ההתחייבויות ששמשו לרכישת נכסים או לקניית טובין.

הלוואות משכנתא, הלוואות לרכב, אפילו אוברדרפט בחשבון הבנק – כל אלה נרשמים ומפחיתים את שווי הנכסים הכולל. ואילו נכסים יש לרשום? ממשרד רואי החשבון גיורא לנץ ושות’ מסבירים שיש לרשום דירות, כלי רכב, תכולת בית, ניירות ערך, תכשיטים, חפצי אומנות, קופות פנסיה, קופות גמל ובקיצור – כל רכוש ונכס שנרכשו בכסף. רכוש שנתקבל במתנה ובירושה – מומלץ להצהיר עליו כרכוש בעלות אפס. לעיתים תבוא הדרישה לספק הסברים נוספים לגבי נכסים אלה.

במשרד רואי החשבון גיורא לנץ ושות’ ניתן לקבל שירות ייעוץ נרחב בכל תחומי החשבונאות, לרבות דוחות שנתיים והצהרות הון ושירותים נוספים לעסקים ולפרטיים.

ראו גם:

הצהרת הון חברי כנסת

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email