דו"חות שנתיים

על השירות

דו"חות שנתיים ליחידים
דוח שנתי הוא דוח המפרט את ההכנסות, מכל מקור שהוא של אדם, בעל עסק, בעל שליטה, שכיר או מעמד אחר.
הדוח יכלול הכנסות בשיעורי מס שונים, גם הכנסות שהן פטורות ממס.

על בסיס הדוח השנתי יקבע המס הסופי של בני הזוג לאותה שנת מס. כמו כן, על בסיס אותו דוח שנתי יחושב ביטוח לאומי עבור אותה שנה.

ביקורת דו"חות כספיים לחברות

דוחות כספיים של חברה יבוקרו על ידי רואה חשבון, ותינתן עליו חוות דעתו של רואה החשבון.

הדוחות הכספיים יכללו: דוח על המצב הכספי, דוח רווח והפסד ועודפים וביאורים לדוחות הכספיים. לעיתים יכללו גם דוח על תזרים המזומנים.

השאירו פרטים וניצור איתכם קשר

תודה על הרשמתך