התיישנות בדיני מס

התיישנות בדיני מסדיני המס הם כל אותם חוקים הקובעים על מי מוטלת החובה לשלם מס, מתי יש לגבות את המס, באילו שיעורים הוא יוטל. המדינה, באמצעות המס המוטל על האזרחים, מממנת שירותי בריאות, חינוך, רווחה, ביטחון וכיוצא באלה.

רשות המיסים עשויה בהחלט לדרוש מהנישומים לשלם סכום נוסף כאשר מתברר למשל על פי הצהרת הון או ממקורות אחרים שאדם או חברה שילמו פחות מדי מס ביחס להכנסות.

אך האם ניתן להגיש דרישה לתשלום מס בגין תקופות קודמות ללא כל מגבלה? מהי ההתיישנות המקובלת בדיני המיסים? משרד רואי החשבון גיורא לנץ ושות' משיבים.

בין שכירים לעצמאים

לעומת שכירים, שהכנסתם על פי רוב ברורה והגבייה של המס נעשית בצורה של ניכוי במקור, במקרה של עצמאים ושל חברות – חבות המס היא עניין מורכב יותר. עצמאים וחברות נדרשים לשלם מס על פי גובה ההכנסות נטו, לאחר שמתחשבים בקיומן של הוצאות שמקטינות את גובה ההכנסה. מכיוון שיש פרשנויות שונות לחוקי המס, עשויות להיווצר אי התאמות בין המס ששולם בפועל לבין המס שלדעת פקיד השומה יש לשלם.

מתי אי ההתאמות הללו עשויות להתקיים? כאשר רשות המס מחליטה לבדוק את הדיווחים השונים לעומקם – דוחות כמו דוח שנתי, הצהרת הון. כאשר בדיקה מתבצעת על ידי פקיד השומה, יתכן שתוטל חבות מס נוספת. אך האם רשות המיסים יכולה לבצע בדיקה וביקורת על דוחות שהוגשו גם לאחר שחלפו שנים ארוכות? מסתבר שישנם היבטים של התיישנות שמונעים זאת.

בקרה על דוחות

החוק מגביל את הזמן בו יוכל פקיד השומה להורות על בדיקת הדוחות. לאחר שנישום הגיש דוח שעל פיו נקבעת שומת המס, ניתן יהיה לבדוק את נכונות הפרטים לאחר שלוש שנים מתום שנת המס שבה עוסק הדוח (במקרים חריגים- ניתן לאשר התיישנות לאחר ארבע שנים).

זהו זמן סביר שבו ניתן להחליט מתי הדוח נראה תקין, מתי הנתונים בו עשויים להיות לא מדויקים ומתי נדרשת בדיקה עמוקה של הדברים – על פי ספרי העסק, על פי מסמכי בנקים ועל פי כל מקור אחר שבו ניתן ללמוד על ההכנסות ועל ההוצאות בפועל.

מתי החובות נמחקים?

אז פקיד השומה בהחלט לא יכול להטיל בדיקה בגין דוחות שהוגשו לפני שנים רבות, אך מה קורה כאשר ישנם חובות בשל מס שלא שולם? האם בעניין זה חלה התיישנות? על פי דיני המיסים, לא קיימת קביעה חד משמעית בנושא התיישנות לעניין חוב שלא שולם. בחוקי ההתיישנות הכלליים מדובר על תקופת התיישנות של שבע שנים. האם זה אומר שכעבור שבע שנים כל החובות נמחקים ובטלים? התשובה על כך איננה חד משמעית.

בתי המשפט שמתבקשים מעת לעת לדון בנושאים כאלה בוחנים כל מקרה לגופו. ככלל, הנטייה היא להעדיף פעילות נמרצת של רשות המיסים, בדומה לרשויות אחרות, כדי למנוע מצבים של השתהות בגביית חובות לאורך שנים רבות.

מומחי מס מסבירים שתקופת זמן סבירה תואמת בדרך כלל את תקופת הזמן שבה הרשות מורשת לערוך ביקורת של דוחות מס, דהיינו כשלוש שנים.

מתי הדברים שונים? כאשר ברור שנעשו מעשים פליליים חמורים וכאשר יש תשתית ראייתית חזקה. במקרים כאלה, בהחלט יתכן שהתיישנות לא תסתיים אפילו כעבור שבע שנים.

מי שנמנע מהגשת דוחות למשל, מי שביצע עבירות מס חמורות, מי שניסה לטשטש את סכומי ההכנסה האמיתיים ונקט לשם כך בפעולות שונות עשוי להידרש להתמודד עם חבות מס על פי הכלל הבא – שבע שנות התיישנות תחולנה מרגע שהגיעו לפקיד השומה ראיות המצביעות על אפשרות למעשים חמורים כגון העלמת הכנסות, חשבוניות פיקטיביות וכדומה.

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף בוואצאפ, פייסבוק או במייל: