חוק השיווק והייעוץ הפנסיוני

חוק השיווק והייעוץ הפנסיונילפני למעלה מעשור, במסגרת מהפך פיננסי שעוגן בחקיקה, הוסדר נושא השיווק והייעוץ הפנסיוני בישראל. חקיקת החוק “חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס”ה 2005” יצר מציאות חדשה שהתלווה לצעדים משמעותיים כגון הפרדת מכשירי החיסכון הפנסיוניים (למשל קופות גמל) מהבנקים.

בנוסף, מטרתו של החוק הייתה ליצור מצב שבו תהיה הפרדה בין יועצים פנסיוניים שבהם אובייקטיביים לבין פעילים בשוק הפנסיה (משווקים) שהינם בעלי זיקה לגוף פנסיוני כזה או אחר.

יש יועץ ויש משווק

חוק השיווק והייעוץ הפנסיוני מפריד באופן ברור בין אנשי מקצוע שעוסקים בייעוץ נטו לבין כאלה שעוסקים בשיווק של מכשירי חיסכון לטווח ארוך אך אינם יועצים.

אנשי מקצוע בעלי הסמכה וידע בתחום מכשירי חיסכון לפנסיה כגון ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וכיוצא באלה, שיש להם קשר (זיקה) לחברה או למוצר פנסיוני יכולים להיות מוגדרים כ”משווקים פנסיוניים” אך לא כיועצים.

מי יכול להיות משווק פנסיוני? אחד מאלה:

  • סוכן ביטוח פנסיוני –מי שמחזיק ברישיון לשמש כסוכן ביטוח, בתחום ביטוחי הפנסיה.
  • סוכן שיווק פנסיוני – מי שמחזיק ברשותו רישיון לעסוק בתפקיד זה. בדרך כלל מדובר בסוכן שהוא נציג של גוף המורשה לעסוק בשיווק מוצרים פנסיוניים.
  • גוף ממוסד, שיש לו זיקה (קשר) למוצרים פנסיוניים כגון בית השקעות, קופת גמל, קרן פנסיה וכדומה.

יועץ בעל רישיון

כחלק מההסדרה של הייעוץ הפנסיוני בישראל מגדיר החוק את החובה של היועץ להיות אדם המוסמך לתפקידו, בעל רישיון לעסוק במקצוע.

החוק קובע שמי שלא עמד בתנאי קבלת רישיון כזה ומי שלא עבר הסמכה המתאימה לא יורשה לעסוק בתפקיד. החוק מוסיף וקובע שבעל רישיון לעיסוק מקצועי כזה יוכל לספק שירותי ייעוץ באופן עצמאי או כנציג מטעם חברה שמורשית לעסוק בייעוץ.

החוק מגדיר היטב את חובות הרישוי וגם את התנאים לקבלת רישיון, הן של יועצים פנסיוניים והן של משווקים פנסיוניים. מי יוכל לקבל רישיון לייעוץ פנסיוני בישראל? רק אזרח או תושב ישראל, שהוא מעל גיל 18, ללא רישום פלילי ועבר בהצלחה את הבחינות לעיסוק במקצוע זה. בנוסף, נדרשת תקופת התמחות מקצועית – סטאז’.

ומי יוכל לעסוק בשיווק פנסיוני? התנאים דומים למדי, אך קיימים סייגים שמונעים קבלת רישוי כאמור במקרים שעשוי להיות ניגוד עניינים. יועץ פנסיוני, למשל, לא יוכל להיות מוגדר במקביל גם כמשווק פנסיוני. גם יועץ השקעות לא יוכל להיות מוגדר כמשווק בשל חובת האובייקטיביות הנדרשת ממנו.

ראוי להוסיף ולומר שבעלי רישיון לעסוק בייעוץ או בשיווק של מוצרים פנסיוניים חייבים לבצע את תפקידם באופן הראוי, על פי החוק והתקנות ועל פי כללי אתיקה רלוונטיים. מי שלא פועל על פי החובה המקצועית, מי שפועל באופן המנוגד לתנאי קבלת הרישיון ומי שביצע עבירה – רישיון העיסוק במקצוע יישלל ממנו.

חובות מקצועיות נדרשות

בחירה במוצרים פנסיוניים יכולה להשפיע באופן משמעותי על עתידם של החוסכים. בחקיקת חוק השיווק והייעוץ בקשה כנסת ישראל לעגן את זכותם של האזרחים ליהנות ממוצרי פנסיה שייטיבו את מצבם לעת פרישה מעבודה ובמקביל – יספקו כיסוי ביטוחי למקרים שונים (אובדן כושר עבודה, קצבה לשארים). משום כך מחויב היועץ הפנסיוני על פי החוק:

  • לפעול לטובתו של הלקוח, בלא להעדיף שיקולים ואינטרסים זרים.
  • לפעול באופן זהיר ואחראי, בתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.
  • לפעול במקצועיות ובמיומנות ולשמור על רמה מקצועית גבוהה.
  • להודיע ללקוח במידה וקיים מצב של ניגוד עניינים שעלול לפגוע במקבל הייעוץ.
  • להעניק ייעוץ בשפה ברורה, ולספק את ההמלצות השונות בכתב.

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email