מדריך: הלוואות לעסקים קטנים

משק שאין בו פעילות שוקקת של עסקים קטנים בדרך כלל איננו פועל ביעילות ורמת הפריון והתל”ג יורדים. במשרד רואי החשבון גיורא לנץ ושות’ מסבירים שעל מנת לאפשר את הקמתם והצלחתם של עסקים קטנים, חדשים או קיימים, נדרש מערך של הלוואות ייעודיות ומתאימות. להלן נראה אילו מסלולים של הלוואות יכולים להתאים לעסקים קטנים, מי יכול להגיש בקשה ובאילו תנאים מדובר.

פתרונות אשראי במערכת הפיננסית

הלוואות לעסקים קטנים ניתן למצוא הן במערכת הבנקאית והן מחוצה לה (הלוואות חוץ בנקאיות). עבור יזמים או בעלי עסקים קטנים, קיימת האפשרות ללוות אשראי בהלוואה עסקית או הלוואה פרטית.

הלוואה רגילה, כפי שלווים משקי הבית או לקוחות פרטיים רגילים, ניתנת בכפוף לשעבוד וערבות. הלוואות מקובלות ניתן לפרוס לתקופות של שנתיים, שלוש, ארבע שנים ויותר. הריבית תהיה בדרך כלל כמקובל במערכת הבנקאית באותה העת, בהתאם לרמת הסיכון של הלווה ושל העסק.

אפשרות נוספת היא לגייס הלוואה מסוג משכנתא לכל מטרה, כאשר לצורך כך ימשכן בעל העסק את הבית. הלוואה כזאת ניתן לפרוס למשך עשר, חמש עשרה ואף עשרים וחמש שנה. תנאי הריבית יהיו על פי רוב מעט פחות טובים לעומת הלוואה לדיור (משכנתא לרכישת בית).

ראוי להדגיש, שבמקביל להלוואות שניתן ללוות במסלולים שאינם מיוחדים לעסקים, יש גם הלוואות עסקיות שאינן זמינות ללקוחות פרטיים. הלוואות עסקיות כרוכות בבדיקת נאותות של העסק עצמו.

יבדקו למשל נתונים כמו מחזור המכירות, אופי הלקוחות, אשראי קודם שהעסק לווה. מקום מיוחד שמור להלוואות עסקיות בערבות המדינה. על הלוואות אלה נרצה להרחיב, שכן יש להן משמעויות מאוד מיוחדות.

עד מאה אלף ש”ח

הלוואות בערבות מדינה מאפשרות גיוס אשראי לעסקים קטנים בריבית מקובלת, עם הקלות מיוחדות ברמת הביטחונות. עבור עסקים קטנים, שמגלגלים מחזור עסקי של פחות משלושה מיליון ₪ בשנה, ניתן לקבל הלוואה של עד מאה אלף ₪.

את ההלוואה ניתן לקבל באחד הבנקים שהוסמכו לכך מטעם המדינה, כאשר פריסת ההחזר תתבצע לתקופה מכסימלית של שישים חודשים (חמש שנים). במידת הצורך, ישקול הבנק להעניק תקופה מסוימת של דחיית תשלום. תקופה זו, המכונה גרייס, מאפשרת לעכב את תחילת ההחזר של ההלוואה למשך מספר חודשים.

מהם תנאי ההלוואה המדוברת? ניתן לבחור במסלול החזר צמוד למדד או לא צמוד. עבור עסקים שפעילותם במט”ח (למשל יצואנים) יש אפשרות לבחור במסלול הצמוד לדולר. הריבית שתקבע תהיה כמקובל במערכת הבנקאית, תוך שקלול רמת הסיכון ועל פי סוג העסק וטיבו.

רמת הביטחונות תהיה על פי דרישת הבנק, אך לא יותר מרבע שווי ההלוואה. ראוי להוסיף ולומר שיש מסלולי מימון בערבות מדינה גם לעסקים קטנים שמחזור פעילותם מגיע עד לכשישה מיליון ₪. במקרה זה, גובה ההלוואה יכול להגיע עד לחצי מיליון ₪.

לעסקים בהקמה

מסלול נוסף של הלוואות לעסקים קטנים מיועד לעסקים שנמצאים בתהליך הקמה. במקרה זה, מדובר בפתרון אשראי לעסקים חדשים לגמרי או לעסקים קטנים מאוד שמתכננים להרחיב את היקף פעילותם.

סכום ההלוואה האפשרי הוא עד חצי מיליון ₪. עד סכום של שלוש מאות אלף ₪ – נדרשים עשרה אחוזים של בטחונות. מעבר לכך, ידרשו בטחונות של רבע מסכום ההלוואה. תנאי הריבית יקבעו על ידי הבנק, לאחר קבלת נתונים על סוג העסק וטיבו.

ראוי לציין, שהעמדת האשראי מחייבת הגשת בקשה, מילוי טפסים, מסירת נתונים עסקיים ופיננסיים. משרד רואי החשבון גיורא לנץ ושות’ מלווה מזה שנים עסקים בתהליך הגשת הבקשה לשיפור אחוזי ההצלחה ולמענה מהיר יותר.

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email