המדריך המלא לפתיחת עסק באופן מוצלח ויעיל

פתיחת עסק חדשפתיחה של עסק חדש יכולה להיות מהלך מורכב למדי. לצד שאלות בעלות משמעות כמו “היכן כדאי למקם את העסק”, “האם נדרשות פעולות לצורך קבלת רישוי (רישוי עסקים)” או “מהם הצעדים הנדרשים לקראת העסקת עובדים”, עולות גם שאלות רבות נוספות מבחינת תכנון תקציב ותזרים מזומנים, בחירה סוג עוסק ואופי ההתאגדות.

גם נושאים כגון הוצאות מוכרות, חובת הגשת דוחות והתנהלות מול הרשויות חייבים התייחסות מוקדמת, תוך כדי קידום פתיחת העסק.

אם אתם עומדים להפוך משכירים לעצמאים, אם אתם זקוקים לסיוע בפתיחת עסק חדש – מזל טוב! משרד רואי החשבון גיורא לנץ ושות’ מציגים למענכם מדריך מיוחד.

סוג עסקים והתארגנויות

ישנם עסקים שיכולים לבחור האם עדיף להם לפעול כעוסקים פטורים או כעוסקים מורשים, יש כאלה שעדיף להם להתאגד כחברה ולעיתים הדרך העדיפה היא התאגדות במלכ”ר או עמותה (מוסדות ללא כוונת רווח). סוגי העסקים העיקריים בארץ הינם

עוסק פטור

העוסק הפטור יהיה בדרך כלל עסק קטן יחסית מבחינת מחזור הפעילות. עסק זה אינו מחויב לדווח למע”מ באופן שוטף והוא פטור מהגשת דוח מע”מ במהלך השנה. עם זאת, בעל העסק לא יכול לנכות הוצאות של מע”מ תשומות. נכון להיום עוסק פטור רשאי להיות בעל מחזור של עד כ-100 אלף שקלים בשנה.
יש להדגיש, כי ישנם מקצועות שנאסר עליהם בחוק מע”מ להתאגד כעוסק פטור.

עוסק מורשה

עסקים בעלי מחזור מכירות של מעל 100 אלף ש”ח אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים והם ירשמו כעוסקים מורשים. יש גם עיסוקים מסוימים שחלה עליהם החובה להירשם כעוסקים מורשים ללא קשר למחזור הפעילות. עסקים כאלה יכולים לקזז את הוצאות המע”מ שלהם והם חייבים גם לגבות מע”מ מלקוחותיהם ולהגיש דוחות מע”מ.

חברה

עבור עסקים שמעסיקים מספר ניכר של עובדים, עבור בעלי מקצועות חופשיים מסוימים וגם מטעמים משפטיים – יש לעיתים עדיפות להתאגדות כחברה.

כעקרון ישנם 2 סוגי חברות עיקריים- חברה בע”מ (בערבון מוגבל- החבות המשפטית של בעלי המניות מוגבלת לגובה עלות השקעה בהון העצמי של החברה) וחברה שאינה בע”מ (שבה האחריות של בעלי המניות אינה מוגבלת, כגון: חברת רואי חשבון, חברת עורכי דין, חברת רופאים).

יש לציין, כי לחברה (בע”מ או שאינה בע”מ), ישנם גם חובות מסוימות שאינן קיימות בקרב עוסקים מורשים. חברה בע”מ מחויבת בהגשת דוחות, ביצוע ביקורת, יש צורך באורגנים (בעלי תפקידים) ועוד.

בחברות כאלה יש אפשרות להכריז תחת תנאים מסוימים על חלוקת דיבידנד (חלוקת רווחים).

מלכ”רים/ עמותות

גופים שאינם פועלים למטרת רווח. הם פועלים בכפוף לחובות ניהוליות וחשבונאיות מיוחדות.

פתיחת תיקים ובניית תקציב

פתיחת עסק מחייבת לא רק החלטה בדבר אופי ההתאגדות הרצוי. בנוסף, יש צורך לבצע פעולות שונות מול הרשויות – פתיחת תיקים במס הכנסה, במע”מ בביטוח לאומי.

לעיתים יש צורך גם לפתוח תיק ניכויים לתשלומי עובדים (כאשר ישנם עובדים שכירים או תשלומים לשכר דירה לדוגמא). לא פחות חשוב מכך – לשלוט בעקרונות של בניית תקציב ותכנון תזרים מזומנים.

במשרד רואי החשבון גיורא לנץ ושות’ מסבירים שעסק חייב  להתנהל מהרגע הראשון תוך מודעות למצבו הפיננסי, תוך הערכה בדבר אופי התקבולים הצפוי לפחות בעתיד הקרוב, ותוך בניית תחזית הכנסות להמשך. רק בצורה כזאת ניתן לפתוח עסק יציב ובר קיימא.

דוחות ודיווחים שוטפים

הקמה של עסק נושאת עמה גם חובות של הגשת דוחות לרשויות השונות ולעיתים גם שימוש בדוחות לצרכים חשבונאיים פנימיים. יש דיווחים שוטפים שיש להעביר לרשויות – ביטוח לאומי, דיווחים למע”מ , דיווחים למס הכנסה, דיווחים בגין עובדים ועוד. כמו כן יש לנהל את החשבונות באופן מסודר ויעיל ולהיעזר בשירותיו של רואה חשבון מוסמך ועוד

זקוקים להכוונה בפתיחת עסק? רוצים להבין יותר על התנהלות מול הרשויות ומה ההבדל בין הוצאות מוכרות לבין הוצאות לא מוכרות? רוצים סיוע בבניית תקציב או הגשת בקשה להלוואה בערבות מדינה? במשרד רואי החשבון גיורא לנץ ושות’ עומדים לשירותכם.

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email