מעבר מעוסק פטור למורשה

על פי חוק מע”מ, קיימים שני סוגים של עוסקים: עוסק מורשה ועוסק פטור.

אחד הדברים המאפיין עוסק מורשה הינו אלמנט ההכנסה. עבור עצמאים, פרילנסרים ועוסקים שהכנסתם השנתית נמוכה מסף הקבוע בתקנות, קיימת אפשרות להיות מוגדרים כעוסקים פטורים. זאת בכפוף לענף העיסוק של העוסק . ישנן רשימת עיסוקים שנאסר עליהם להיות עוסקים פטורים על פי חוק מע”מ. עוסקים אלה חייבים להירשם כעוסקים מורשים במע”מ. דוגמא לעוסקים שחייבים להירשם כעוסקים מורשים: בעלי מקצועות חופשיים (עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים).

ברגע שההכנסה עולה על רף ידוע, חל איסור להיות מוגדר כעוסק פטור וחייבים לשנות את ההגדרה לעוסק מורשה. מחזור העסקים השנתי של העוסק הוא שיקבע במידה רבה האם העוסק יוגדר כפטור או שיהיה עליו להירשם כמורשה.

עסקים רבים בשנתם הראשונה יהיו מוגדרים כפטורים, אולם לאחר שהעסק מתבסס ומתרחב, מחזור העסקים גדל וכך גם המחזור הכספי. במקרה כזה, יש לבצע מעבר מעוסק פטור למורשה.

קו פרשת המים משתנה מעת לעת, כאשר בשנים האחרונות הוא עומד על מאה אלף שקלים חדשים בקירוב. מדובר בקפיצה לעומת שנים קודמות, כאשר בשנים 2013 ו-2014, למשל, סך המחזור השנתי המותר לעוסקים פטורים עמד על מעט פחות משמונים אלף שקלים וכך גם בשנים שלפני כן.

עבור עוסקים מסוימים, גם כאלה שעל פי הכנסתם יוכלו להיות עוסקים פטורים, יש כדאיות לשינוי ומעבר לעוסק מורשה. לדוגמא, כאלה שההוצאות העסקיות שלהם, שניתן לקזז מהן מע”מ, גבוהות במיוחד. ההחלטה על מעבר שכזה, אם כן, כרוכה בשילוב שבין התקנות לבין בחינת מצבו של על עוסק. מומלץ בנושא זה להתייעץ עם בעלי מקצוע כדי שההחלטה על המעבר והטיפול בנושא יתבצעו על הצד הטוב ביותר.

פטור, מורשה ומע”מ

הבדל מרכזי שבין עוסק פטור לבין עוסק מורשה נשען על גביית מע”מ. עוסק פטור מוגדר כישות עסקית, שאיננה חייבת לגבות מהלקוחות מע”מ. לעומת זאת, עוסק מורשה, חייב לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף בגין כל עסק ועסקה שהתבצעה. ומה מורשה העוסק המורשה לבצע בתמורה לכך? העוסק המורשה זכאי לקזז ולנכות מס תשומות, המוטל על הוצאותיו העסקיות וכן על השקעותיו ברכוש קבוע.

איך מתבצע שינוי סיווג העוסק

על מנת לבצע מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה יש לפנות למשרד מע”מ ולמלא את הטופס המתאים. מדובר בטופס 821, רישום לצרכי מס ערך מוסף, בו יש לפרט באיזו ישות עסקית מדובר (יחיד, חבר, שותפות), שם העסק, כתובת העסק, מספרי טלפון. יש לעדכן את תחומי העיסוק העיקריים והמשניים וחשוב מכל – את המחזור העסקי השנתי.

יש להציג בפני מס ערך מוסף אסמכתאות מתאימות שיאפשרו את ביצוע המעבר, למשל פירוט ההכנסות לתקופות קודמות, דוח רווח והפסד שנערך על ידי רואה חשבון וכדומה. ראוי לציין שמעבר מעוסק פטור למורשה איננו חד כיווני בהכרח. בהמשך, במידה ויחול צמצום בהיקף הפעילות העסקי ניתן יהיה לשוב ולהפוך לעוסק פטור. צעד זה יתאפשר, עם זאת, רק לאחר שהירידה בהיקף הפעילות באה לידי ביטוי במשך שנתיים לפחות.

תשלומים ודוח מע”מ

לאחר המעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה, צריך העוסק לדווח למע”מ באופן קבוע על מחזור העסקים התקופתי ועל מס העסקאות שנוצר כתוצאה מכך. הדבר נעשה באמצעות הגשת דוח מע”מ חודשי או דו חודשי. מתוך מע”מ העסקאות ניתן לנכות הוצאות מוכרות (מס תשומות), כאשר את ההפרש יש לשלם בהתאם למועדים המוגדרים.

את ביצוע המעבר מעוסק פטור למורשה, הגשת דוחות מע”מ וביצוע תשלומים שוטפים למע”מ נהוג לבצע בסיועו של משרד לראיית חשבון. גם את שיקולי העלות מול התועלת שבהחלטה להפוך לעוסק מורשה כדאי לסקור בליווי רואה חשבון מוסמך.

במשרד גיורא לנץ ושות’ רואי חשבון ניתן לקבל ייעוץ וליווי מקצוע בכל תחומי המיסוי ובהשלכות שינוי עוסק או הפיכה לחברה. המשרד הוותיק, בהנהלת רואת החשבון רביטל רונן- לנץ, הפועל משנת 1979, משרת נאמנה מגוון רחב של לקוחות ועוסקים מכל הסוגים.

ראו גם:

מתכננים לבנות עסק? המדריך המלא לפתיחת עסק מוצלח ומשגשג!

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email