פידיון קופות גמל לפני מועד חוקי

פידיון קופות גמל לפני מועד חוקיבעבר, ניתן היה לבצע הפקדות לקופות גמל כאשר היה ידוע מראש מתי ניתן יהיה לבצע משיכה בתנאים ידועים. מדובר היה, בדרך כלל, באפשרות לפדות את כספי הקופה לאחר חמש עשרה שנה ללא סייגים. עם השנים, החליט המחוקק, שקופות הגמל יהוו חיסכון לטובת גמלה לפנסיה, כך שפדיון הקופה לפני המועד החוקי מוגבל יותר.

כיום, מכיוון שבוטלה ההפרדה שהייתה נהוגה בעבר בין קופות גמל שמשלמות קצבה לבין קופות גמל במסלול הוני, כללי המשחק השתנו. יחד עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לפקיד השומה לצורך קבלת אישור לביצוע משיכה כאמור.

משיכה במקום קצבה

משנת 2008 הוחלט, שהפקדות חדשות לקופות הגמל ינותבו באופן אוטומטי למסלול קצבתי. במידה ואדם שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מעוניין למשוך סכום חד פעמי, הדבר עשוי להיות אפשרי גם ללא סנקציות שונות בצורה של חיוב במס גבוה. מתי ניתן לבצע את המשיכה? הדבר אפשרי כאשר בקופת הגמל נצבר סכום שיאפשר לחוסך לקבל מדי חודש סך מסוים של קצבה כפי שנקבע בתקנות, גם לאחר המשיכה שבוצעה.

משיכה תוך חיוב במס

פדיון קופת גמל לפני המועד החוקי הינו פעולה אפשרית, גם כאשר לא נותר בקופה הסכום המספק לצרכי קצבה. בהקשר זה יש לציין, שכספים וותיקים שהופקדו, לפני שנת 2008, ניתן למשוך באותם התנאים שהיו מקובלים בעבר (כלומר מתום חמש עשרה שנים מהפקדה ואף פחות מכך אם מדובר בעמית שגילו מתקרב לגיל פרישה מעבודה).

משיכה מקופת גמל, פדיון של כל הסכום שהצטבר או חלק ממנו, בהנחה שהופקדו כספים משנת 2008 ואילך, יגרור תשלום מס בשיעור של שלושים וחמישה אחוזים. היבט זה עשוי להפוך את המשיכה להרבה פחות כדאי ופחות משתלמת, ואם ניתן, כדאי להימנע מכך. יחד עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לפקיד השומה לצורך משיכת כספים תוך קבלת פטור מתשלום המס.

משיכה מסיבות רפואיות

מתי קיימת אפשרות לבצע פדיון של קופת גמל לפני המועד החוקי ולקבל את מלוא הסכום? לצורך ביצוע משיכה כזאת יש להגיש טופס משיכה בו תצוין הסיבה לכך. יש לצרף לבקשת המשיכה אישורים אודות המצב הרפואי ואודות הוצאות הכרוכות בטיפולים. במידה וקיימת נכות, יש לצרף אישור על אחוזי הנכות.

במידה ופקיד השומה יאשר לקופת הגמל להעביר את הכספים תוך קבלת פטור – לא ישולם מס. במידה ולא יתקבל אישור, ניתן יהיה לבצע את המשיכה תוך חיוב במס בשיעור של שלושים וחמישה אחוזים. פקיד השומה יבדוק את ההוצאות בגין מצב רפואי ביחס לגובה ההכנסות. יש אפשרות להגיש בקשה למשיכת כספים לא רק בשל היבטים רפואיים של בעל קופת הגמל עצמו, אלא גם בשל הוצאות רפואיות הדרושות לקרוב משפחה כגון הורה, ילד, נכד.

משיכה מטעמים סוציאליים

כאשר חלה ירידה של ממש בהכנסות, יוכל פקיד השומה לאשר פדיון של קופת גמל לפני המועד החוקי וללא צורך בתשלום מס על המשיכה. מתי יוכל להתקבל אישור כזה? האישור יינתן אך ורק כאשר גובה ההכנסות נמוך מאוד. ישנה סברה שהכנסה נמוכה הינה הכנסה שלמטה משכר המינימום.

יחד עם זאת, פקיד השומה עלול שלא לאשר את המשיכה ללא חיוב המס במידה וההכנסה קרובה לשכר המינימום (נכון לעת הגשת הבקשה). חשוב לשים לב שלא תיבדק בהכרח רק הכנסה של חודש מסוים כמבחן של הכנסות. פקיד השומה עשוי להתרשם שגובה ההכנסות עליהם הוצהר לא מיצג נכונה את ההכנסות ברמה השנתית ואי לכך – לא תאושר המשיכה תוך קבלת פטור.

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email