תיאום מס

לא מעט נישומים (אנשים החייבים בתשלום מס הכנסה עבור הכנסותיהם) מחויבים במס גבוה יותר מכפי שמתבקש בהתאם לשכרם. יש לא מעט גורמים שיכולים להביא לכך, כגון אי מימוש הטבות המס המגיעות, בהתאם לקריטריונים וסיבות נוספות.

כדי להימנע מתשלום יתר של מס, אפשר לפנות לרשות המיסים ולבצע תיאום מס. זוהי פניה יזומה, המורה לפקיד השומה להיות מודע למצבו של הנישום ולכך שהוא זכאי להפחתה במס. במידה ותתקבל הבקשה, יוחזר המס העודף שנגבה בהמשך השנה, בצורה של הפחתתה במס שינוכה משכר העבודה.

מי זקוק לתיאום מס

שאלה מרכזית לעניין תיאום המס היא: מי זקוק לכך? במילים אחרות, מתי נוצרים מצבים שבהם מנוכה משכרו של העובד יותר מדי מס? אחד המצבים האופייניים הוא, כאשר מדובר באדם שיש לו כמה מקורות פרנסה. למשל – מי שעובד כעצמאי וגם כשכיר, או מי שעובד בכמה מקומות עבודה במקביל. גם אנשים שפרשו לגמלאות, מקבלים פנסיה ועדיין עובדים – מומלץ להם לבצע תיאום מס וכך גם אנשים שמקום עבודתם השתנה, או לחילופין עובדים שיש להעלות להם את נקודות הזיכוי.

איך מבצעים תיאום מס?

מדוע נוצר מצב שבו משלם הנישום מס מעבר לנדרש על פי נתוני ההכנסות? הדבר נובע מכך שבמס הכנסה לא מתבצעת בדיקה אוטומטית של כל מקומות העבודה או מקורות ההכנסה הקשורים לכל אזרח. כתוצאה מכך, ישנם מצבים שבהם ינוכה משכרו של העובד בכל מקום עבודה מס ביתר, ללא התחשבות בכל הטבות המס כגון נקודות ניכוי או הטבות נוספות. לאחר שמגישים בקשה לביצוע תיאום מס, רק אז יוכל פקיד השומה להתחשב בסך ההכנסות ובהתאם לכך, להעניק את הטבות המס המתאימות ולהתחשב במדרגות המס הנכונות (ולא, למשל, הגבוהות ביותר).

תיאום מס ניתן לבצע בכמה דרכים. אפשרות אחת, היא לפנות לאיש מקצוע שמטפל בנושא – זהו כמובן רואה חשבון מוסמך או משרד לייעוץ מס. אפשרות אחרת היא, לפנות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, אולם יש להיות ערים לכך שיש סייגים לפניה שכזאת. לא בכל מצב ניתן להגיש בקשה מקוונת. ישנה גם האפשרות למלא טופס ידני לתיאום מס.

ראוי לציין, שמומלץ לפנות גם לביטוח לאומי ולא רק למס הכנסה. לא רק תשלומים עודפים למס הכנסה הינם תופעה נפוצה אלא גם תשלומים עודפים לביטוח לאומי.

בפניה לתיאום מס יש צורך לצרף מסמכים ונתונים אודות:

  • כלל המעסיקים שאצלם עובד המועסק.
  • כלל מקורות ההכנסה של הפונה, לרבות הכנסות מעסק, הכנסות מדיבידנדים, הכנסות מעבודה שכירה.
  • כלל השכר – פירוט נתונים אודות השכר הצפוי להיות משולם במהלך השנה (שנת המס בגינה מגישים את בקשת התיאום).
  • פרטי זיהוי – יש לפרט את נתוניו המלאים של מגיש הבקשה (כתובת, שם, מספר תעודת זהות) וכן את פרטי המעסיק, זיהוי שנעשה באמצעות ציון מספר תיק ניכויים.

מתי יש לבצע תיאום מס?

תיאום מס חייבים להגיע במסגרת זמן נקובה. מהי מסגרת זמן זו? מדובר בשנת מס נוכחית. האם זאת אומרת שבמידה והסתיימה השנה ולא הוגש תיאום מס הרי שהתקיים הפסד של כסף? לא בהכרח. במידה ושנת המס חלפה, ניתן לקבל בחזרה מס ששולם בעודף, אך יש להגיש בקשה להחזר מס. יצוין שתיאום מס יש לבצע מחדש, מדי שנה בשנה.

לא בטוחים האם אתם משלמים את המס בהתאם להכנסותיכם? חוששים ממצב שבו שילמתם בשנים האחרונות יותר מדי מס ולא רוצים לוותר? פנו למשרד גיורא לנץ ושות’ רואי חשבון. במשרד הוותיק, מספקים שירות של ייעוץ בכל נושא המיסים – ניכויים מותרים שמפחיתים את נטל המס, קבלת החזרי מס משנים קודמות, תיאומי מס, טיפול בהחזרים מביטוח לאומי ועוד.

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email